XML ile SMS Gönderme

<SMS>
 <oturum>
 <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
 <sifre>Şifre</sifre>
 </oturum>
 <mesaj>
 <baslik>Numeric gonderim icin BASLIKSIZ yazınız yada boş bırakınız</baslik>
 <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>
 <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>
 </mesaj>
</SMS>
https://e-toplusms.com/api/xml_api.php
Post URL

Parametreler :
Kullanıcı: Sitemizde kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
Şifre: Sitemizde kayıtlı olan şifrenizdir.
Başlık: Mesaj gönderiminin hangi başlık üzerinden yapılacağını belirtir.Azami 11 karakter olabilir.
Metin: Mesaj metnini belirtir.
Alıcılar: Mesajın gönderileceği numaraları belirtir.Başına 0 konulmadan girilmelidir.Birden fazla kişiye mesaj göndermek için araya virgül (,) konularak yazılmalıdır.

Dönen Sonuçlar :
Mesaj gönderiminin başarılı olması durumunda OK|MesajID şeklinde bir sonuç döner. OK| kısmı herzaman sabittir. | işaretinden sonraki kısım değişkendir.
Mesaj gönderiminin başarısız olması durumunda ERR ile başlayan ve türkçe açıklama içeren hata mesajları döner.ERR kısmı her zaman sabittir.

</> Örnek PHP Kodu

<?php
  set_time_limit(0);
  ini_set('mysql.connect_timeout', 600);
  ini_set('default_socket_timeout', 600);
  function sendRequest($site_name,$send_xml,$header_type=array('Content-Type: text/xml'))
  {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$site_name);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$send_xml);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header_type);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
    $result = curl_exec($ch);
    return $result;
  }
  $xml = "
  <SMS>
    <oturum>
     <kullanici>Kullanıcı adı</kullanici>
     <sifre>Şifre</sifre>
    </oturum>
    <mesaj>
     <baslik>Numeric gonderim icin BASLIKSIZ yazınız yada boş bırakınız</baslik>
     <metin>XML Api ile sms gonderimi...</metin>
     <alicilar>5329998877,5309998877,5429998877</alicilar>
    </mesaj>
  </SMS>";
  $gonder = sendRequest("https://e-toplusms.com/api/xml_api.php",$xml);
  die($gonder);
?>