XML ile Bakiye Sorgulama
Bu method ile kredilerinizi anında sorgulayabilirsiniz

XML Bakiye Sorgulama için örnek XML Yapısı aşağıdaki şekildedir.

<RAPOR>
 <oturum>
 <kullanici>532xxxxxxx</kullanici>
 <sifre>1234</sifre>
 </oturum>
</RAPOR>
https://e-toplusms.com/api/xml_bakiye.php
Post URL

Parametreler :
Kullanıcı : e-ToluSMS'de kayıtlı olan kullanıcı adınızdır.
Şifre: Sitemizde kayıtlı olan şifrenizdir.

Dönen Örnek Sonuç Yapısı:
String şeklinde döner.XML tag içermez.

numerik(0) alphanumeric(999)

</> Örnek PHP Kodu

<?php
  set_time_limit(0);
  ini_set('mysql.connect_timeout', 600);
  ini_set('default_socket_timeout', 600);
  function sendRequest($site_name,$send_xml,$header_type=array('Content-Type: text/xml'))
  {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$site_name);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$send_xml);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header_type);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
    $result = curl_exec($ch);
    return $result;
  }
  $xml = "
  <RAPOR>
    <oturum>
     <kullanici>532xxxxxxx</kullanici>
     <sifre>1234</sifre>
    </oturum>
  </RAPOR>";
  $gonder = sendRequest("https://e-toplusms.com/api/xml_bakiye.php",$xml);
  die($gonder);
?>